แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

ลักษณะผ้าเบรคมีปัญหาตอนที่ 2

ผ้าเบรคอัด


      คือการนำฐานเหล็กรองของผ้าเบรคเก่านำไปทำการอัดผ้าเบรค

ใหม่ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน และใช้วัตถุดิบคุณภาพ

ต่ำซึ่งจะมีราคาถูก เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง ตัวเนื้อ ของผ้าเบรคกับ

ฐานเหล็กจะเกิดรอยปริแยก และหลุดออกจากกัน ในที่สุด จะทำให้รถ

เบรคไม่อยู่และสร้างความเสียหายให้กับจาน เบรค ในลักษณะเดียวกับ

ผ้าเบรคหมด ไม่ควรเลือกใช้ผ้าเบรกที่ นำฐานเหล็กของผ้าเบรกเก่ามา

อัดใหม่


ผ้าเบรคแข็ง


     คือผ้าเบรคที่มีส่วนผสมของผงโลหะผสมอยู่ในเนื้อผ้าเบรค เพื่อให้

ช่วยให้ประสิทธิภาพในการจับจานเบรคมีสูงและให้ระยะ เบรกที่สั้นกว่า

ผ้าเบรคธรรมดา เหมาะกับลูกค้าที่ชอบขับรถเร็วหรือใช้งานหนัก แต่ผ้า

เบรคชนิดนี้จะมีราคาสูงและการเบรค จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผ้าเบรค

มีอุณหภูมิสูง


ผ้าเบรคกินจานเบรค (จานเบรคไม่มีคุณภาพ)


     ผ้าเบรคจะมีเนื้อโลหะชิ้นใหญ่ฝังอยู่ในเนื้อผ้าเบรค เนื่องจากการ

ใช้จานเบรคที่ไม่มีคุณภาพ มีอัตราการสึกหรอสูง ไม่ทนทาน ทำให้

เศษโลหะที่สึกหรอมาหลอมรวมกันและฝังอยู่ในเนื้อผ้าเบรค และโลหะ

ชิ้นดังกล่าวก็ไปสร้างความสึกหรอให้กับจานเบรคอีกที ทำให้มีรอยลึก

ที่หน้าจานเบรค และเกิดเสียง แหลมดังขณะเหยียบเบรค ควรเลือกใช้

จานเบรคที่ได้ มาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์


ผ้าดรัมเบรคไหม้


     จะมีรอยไหม้ดำเป็นมันเงาที่ผิวหน้าของผ้าเบรค ซึ่งอาจจะเกิดได้

จากการใช้เนื้อผ้าเบรคที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพต่ำในการผลิต หรือเนื้อผ้า

เบรคมีความหนามากเกินไป ไม่ได้มาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์หรือเกิด

จากการ ติดตั้งไม่ถูกวิธีทำให้หน้าผ้าเบรคอยู่ชิดกับดุมเบรค ควรเลือก

ใช้ผ้าเบรคที่ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานในการผลิตสูง และเลือกใช้

บริการเปลี่ยนผ้าเบรค จากศูนย์บริการที่มีมาตรฐานในการผลิตสูงและ

เลือกใช้บริการเปลี่ยนผ้าเบรคจากศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอม

รับของผู้ใช้รถโดยทั่วไป