แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

ลักษณะผ้าเบรคมีปัญหาตอนที่่ 1

ผ้าเบรคหมดจนเกินจาน


      ลักษณะคือเนื้อผ้าเบรคหมด เหลือแต่ส่วนที่เป็นแผ่นแม่เหล็ก เมื่อ

เหยียบเบรคจะเท่ากับว่าแผ่นเหล็กของฐานผ้าเบรค ไปกดกับตัวจาน

เบรคเสียหายมีอัตราการสึกสูงมีเสียงดัง แหลม สมรรถนะในการหยุดรถ

มีต่ำ อาจถึงขั้นเบรคไม่อยู่และจะต้องเปลี่ยนจานเบรคใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยง

ปัญหานี้ควรที่ จะทำ การตรวจเช็คระบบเบรคเป็นประจำและควรเปลี่ยน

ผ้าเบรคก่อน ในขณะที่ผ้าเบรคยังเหลือประมาณ 20-30%ผ้าเบรคร่อน


      มีลักษณะเป็นหลุม  เนื้อผ้าเบรคเป็นรอยแหว่ง   เนื่องมาจากใช้

ผ้าเบรคที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำ กรรมวิธีการผลิต ที่ล้าสมัย

การเบรคจะมีเสียงดังขณะเบรค หรือมีระยะเบรคมาก เบรคจับไม่ค่อยดี

เนื่องจากหน้าสัมผัสของผ้าเบรคจะมีพื้นที่ น้อยลงและจะทำให้ผ้าเบรค

หมดไวขึ้นด้วย ควรใช้ผ้าเบรค ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานในการผลิต

สูง เช่น ผ้าเบรค BENDIXผ้าเบรคไหม้


      ลักษณะของผ้าเบรคจะมีรอยไหม้สีดำเป็นมันเงา สาเหตุเกิดจาก

เจ้าของรถเป็นคนขับรถเร็ว หรือเป็นรถที่ใช้บรรทุกหนัก แต่เลือกใช้

ผ้าเบรคที่มีคุณภาพต่ำไม่เหมาะกับสภาพการใช้งาน หรือเลือกใช้เนื้อ

ผ้าเบรคไม่ถูกต้อง อาการขณะเบรคมีเสียงดัง ระยะเบรคไกลหรือเบรค

ลื่นควรเลือกใช้เนื้อผ้าเบรคให้เหมาะกับการใช้งาน และถ้าใช้งานหนัก

ควรเลือกใช้ผ้าเบรคที่มีส่วนผสมโลหะ เช่นผ้าเบรค Bendix รุ่น Metal

King Goldผ้าเบรคด้าน


      ลักษณะของผ้าเบรคด้านจะเกิดเป็นรอยมันวาวตรงผิวของผ้าเบรค

โดยมากมักจะเกิดกับผ้าเบรคธรรมดาที่ใช้วัตถุดิบในการผลิตต่ำ  การ

จับตัวของผ้าเบรคไม่ดี เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งอัตราการสึกของผ้าเบรค

จะน้อยลง หน้าผ้าเบรกลื่นระยะเบรคไกล และมีเสียงดัง ขณะเบรค หรือ

อาจเกิดจากการแตะเบรคเบาๆ และบ่อยครั้งเป็นระยะ เวลาติดต่อกันก็

สามารถทำให้ผ้าเบรคด้านได้ ควรเลือกใช้ผ้าเบรค ที่ดีมีคุณภาพ และ

ได้มาตรฐานการผลิต