แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

การแก้ปัญหาผ้าเบรกด้วยการดัดแปลงผ้าเบรก (อาจส่งผลกระทบต่อการรับประกันผ้าเบรก)


     ปัญหาในระบบเบรกมักจะกวนใจลูกค้าและชาวช่างซ่อมเบรกทุกท่าน ก็อย่างว่าละครับ เมื่อเบรกเกิดเสียงดังขึ้นมาเราก็ต้องหาทางทำให้

เสียงนั้นหายไปให้จงได้ ซึ่งช่างแต่ละคนก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน เช่น 

เจียลบขอบผ้าก้ามเบรกด้วยเครื่องขัดมือ

  

เจียลบขอบผ้าก้ามเบรกด้วยเครื่องขัดแท่น

 

ใช้ตะไบแต่งขอบผ้าเบรกหรือลบมุมของผ้าเบรก


      1. เพื่อเป็นการลดการเสียดสีบริเวณขอบผ้าเบรกกับจานดิสก์เบรก


      2. เมื่อผ้าเบรกมีการสึกหรอลดลงมาจนผิวหน้าผ้าเบรกเท่ากัน ก็จะทำให้เกิดเสียงดัง

อีกครั้ง

 
      3. พื้นที่สัมผัสของผ้าเบรกกับจานดิสก์เบรกจะน้อยลง เป็นผลให้เกิดความร้อนสะสม

ในตัวผ้าเบรกสูงขึ้น โอกาสที่จะเกิดอาการเบรกลื่น (Fade) ก็มีมากขึ้น ถ้าผ้าเบรกชุดนั้นมี

คุณภาพต่ำใช้ตะไบแต่งปลายผ้ากัามเบรกทั้งฝักนำ และฝักตามปลายผ้าเบรกของก้ามเบรก

บางรุ่น จะตัดในแนวตรงเมื่อเกิดเสียงดังขึ้นช่างจะแต่งให้มีระนาบเอียง  เพื่อลดการเสียดสี

ขณะสัมผัสกับจานดรัมเบรก แต่หลังจากนั้นบริเวณที่คัดแต่งนั้นจะเป็นที่รวมตัวของเศษผง

ฝุ่นเบรก ซึ่งสะสมมากขึ้นจนทำให้เกิดเสียงดังได้


 

เจียลบขอบผ้าดิสก์เบรกด้วยเครื่องขัดมือ

 


 

เจียลบขอบผ้าก้ามเบรกด้วยตะไบ

 


 

ลบขอบผ้าดิส์เบรกด้วยตะไบ

 


 

เซาะร่องด้วยเลื่อยมือ

 

ใช้เลื่อยเซาะร่องที่ผิวหน้าผ้าเบรก


      1. พื้นที่สัมผัสระหว่างผ้าเบรกกับจานดิสก์เบรกจะน้อยลง เป็นผลให้ประสิทธิภาพการ

เบรกลดลง

     2. ขณะผ้าเบรกถูกกดให้ลงที่จานดิสก์เบรก ผงเบรกที่สึกหรอก็จะลงไปสะสมอยู่ในร่อง

ที่เซาะไว้ ซึ่งทำให้เกิดเสียงดังได้


 

เครื่องมือสำหรับดัดแปลงผ้าเบรกที่ผิดวิธี

 

ใช้ลวดเชื่อมแต้มที่ปลายทั้งสองของแผ่นรองผ้าเบรก


     วิธีการเชื่อมที่ไม่เท่ากันอาจจะทำให้ผ้าดิสก์เบรกไม่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง ทำให้การ

กดจากลูกสูบเบรกส่งผลให้ผ้าเบรกเอียงและสึกหรอไม่เท่ากัน


 

เครื่องมือสำหรับดัดแปลงผ้าเบรกที่ผิดวิธี

 

ใช้แผ่นโลหะบาง ๆ วางซ้อนกันแทนแผ่นชิม


      ในกรณีชุดเบรกบางชุดชิมติดรถมาไม่ครบช่างก็จะตัดแผ่นโลหะบางๆ รองแทนชิมที่

หายไป ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความหนา แต่เป็นการรองเพื่อให้มีความแน่นหนาและกระชับดีกับ

คาลิปเปอร์เบรก

     ฉะนั้นช่างไม่ควรดัดแปลงแก้ไขสภาพเดิมของผ้าเบรกใหม่ที่กำลังจะติดตั้งเข้าไป ช่างควรจะต้องตรวจสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของระบบเบรกให้สมบูรณ์เสียก่อน จนเป็นที่แน่ใจแล้วจึงค่อยติดตั้งผ้าเบรกใหม่