แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

ผ้าเบรกใหม่ทำไมเสียงดัง

     เราทราบกันดีว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นได้จากของสองสิ่งกระทบกัน เสียดสี

กันทำให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้น การสั่นสะเทือนนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นระดับหนึ่ง

จนก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รำคาญ และเป็นกังวลเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยขณะใช้เบรก

     เมื่อผู้ขับขี่แตะแป้นเหยียบเบรก น้ำมันเบรกที่อยู่ในแม่ปั๊มเบรกจะ

ถูกสร้างให้มีแรงดันสูง และจะถูกส่งไปยังกระบอกเบรกที่ล้อทั้งสี่ล้อ

แต่เนื่องจากขนาดของพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบเบรกที่ล้อหน้า ซึ่งเป็น

ดิสก์เบรกจะใหญ่กว่าลูกสูบเบรกของล้อหลังที่เป็นแบบดรัมเบรก ทำ

ให้แรงดันของลูกสูบของดิสก์เบรกจะสูงกว่าดรัมเบรกมาก

    

     จากรูปข้างบน จะเห็นว่าเสียงดังนั้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ดิสก์มากกว่าดรัมเบรก เพราะแรงดันของลูกสูบเบรกที่ดันให้ผ้าเบรก สัมผัสกับจาน

ดิสก์เบรกสูงมาก จากเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังหลังจากใส่ผ้าดิสก์เบรกใหม่เข้าไปแล้ว ท่านควรปฎิบัติดังนี้

 


     1. ตรวจสอบและแก้ไขผิวหน้าจานเบรกที่ไม่เรียบ เป็นรอยเส้น หรือบิดเบี้ยว ด้วยการเจียร์จานดิสก์เบรกใหม่ หรือถ้าจานดิสก์เบรกบางจน

เกินไป ก็ให้ทำการเปลี่ยนใหม่


     2. ตรวจสอบจารบี การสึกหรอของลูกปืนล้อที่อาจจะทำให้จานเกิดการแกว่งได้


     3. ทำความสะอาดและหล่อลื่นสไลด์เบรกที่ก้ามปูคาลิเปอร์เบรกด้วยจารบีใหม่ทุก 10,000 กิโลเมตร แต่ถ้าปล่อยให้จารบีแห้งหรือน้อย

เกินไปก็จะทำให้ผ้าเบรกสัมผัสกับจานดิสก์เบรกไม่เต็มที่เหมือนกัน ซึ่งก็จะเกิดการเสียดสีกันระหว่างผ้าเบรกกับจานดิสก์เบรกได้


     4. ตรวจสอบยางกันฝุ่นและซีลยางในกระบอกสูบ ถ้ามีการถอดออกต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเพราะจะทำให้ลูกสูบเบรกถอยกลับช้า เป็นเหตุ

ให้เกิดการเสียดสีกันระหว่างหน้าผ้าเบรก กับจานดิสก์เบรก


     5. ตรวจสอบสภาพของน้ำมันเบรกถ้าสามารถเปลี่ยนได้ทุก 40,000 กิโลเมตร ได้ก็จะดีหรืออาจจะดูสภาพได้จาก สี สิ่งเจือปนที่มีอยู่ใน

น้ำมันเบรก เพราะถ้าน้ำมันเบรกเสื่อมสภาพมากก็จะทำให้แรงดันที่จะดันลูกสูบเบรกลดลงด้วย ทำให้การกดกลายเป็นการเสียดสี     4. จากข้อแนะนำดังกล่าว ท่านจะต้องไม่ลืมตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบเบรกด้วย เช่น ความเรียบและความบิดเบี้ยวของจานดิสก์เบรก

จานดรัมเบรกเหล่านี้ ซึ่งอาจเป็นไปได้เพราะขณะเหยียบเบรก ผ้าเบรกและจานเบรกจะได้รับทั้งแรงดันจากน้ำมันเบรกดันลูกสูบเบรก ความร้อน

ที่เกิดจากการเสียดสี และจากเครื่องยนต์ ความเร็วรอบของการหมุนของดุมล้อ รวมทั้งน้ำที่เข้ามาร่วมด้วยขณะเบรกทำงาน ถ้าท่านไม่ตรวจสอบ

ในช่วงที่ให้บริการแล้ว ถ้าผู้ขับขี่รถเริ่มเหยียบเบรกเมื่อใดจะทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ได้ เช่น เบรกเสียงดัง เบรกสะท้าน หรือเบรกไม่อยู่ เป็นต้น


     5. อย่าลืมตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันเบรก เนื่องจากหน้าฝนที่ความชื้นอากาศมีมาก และมีโอกาสที่จะเข้าไปผสมกับน้ำมันเบรก ทำให้

ประสิทธิภาพของน้ำมันเบรกลดต่ำลง จึงควรที่จะแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือควรจะตรวจสอบหลังจากที่

ผ่านหน้าฝนไปแล้วอย่าลืมนะครับ


      การตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ของชุดดิสก์เบรกและชุดดรัมเบรก ให้มีสภาพพร้อม และสมบรูณ์ ก่อนติดตั้งผ้าเบรกเข้าไป ก็จะช่วย

ลดปัญหาเรื่องเสียงดังของเบรกลงได้    และสามารถค้นหาข้อบกพร่องที่แท้จริงเกี่ยวกับเบรกเสียงดังได้    หากการเตรียมความพร้อมทั้ง 5 ข้อ

ดังกล่าวแล้วเสียงดังยังเกิดขึ้นอีก ท่านก็สามารถใช้วิธีเสริมแผ่นชิมเข้าไปดังรูปด้านบน เพื่อเป็นการทำให้เสียงดังลดน้อยลงหรือไม่ก็หายไปเลย