แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

การตรวจสอบระบบเบรกในหน้าฝน

     ในช่วงฤดูฝน ระบบเบรกของรถยนต์จะได้รับผลกระทบจากน้ำฝน ที่มีปริมาณมากจนท่วมถึงดุมล้อรถยนต์ และทำให้ชุดเบรกทั้งดรัมเบรก

และดิสก์เบรกที่มีผ้าเบรกอยู่เปียกน้ำไปด้วย ซึ่งเป็นผลให้ประสิทธิภาพในการห้ามล้อด้วยผ้าเบรกที่เปียกน้ำจะตกต่ำลงและอาจจะเป็นอันตราย

ได้ขณะเบรกกระทันหัน


ความฝืดน้อย ล้อหมุนได้ ระยะทางหยุดรถมาก


ความฝืดน้อย ล้อล๊อกตาย เกิดการลื่นไถลกับพื้นถนน

    

     ฉะนั้นทุกครั้งเมื่อลูกค้านำรถยนต์มารับบริการระบบเบรก หรือเปลี่ยนผ้าเบรกอย่าง

เดียวก็ตาม เราขอเสนอแนะให้ท่านปฏิบัติดังนี้

    

     1. ตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณอุปกรณ์ของเบรก ที่เป็น

รอยคราบสนิมต่างๆ เช่น จานดรัมเบรก จานดิีสก์เบรก เสื้อคาลิปเปอร์

เบรก ฝักเบรกและน็อตสกรูต่าง ๆ รวมทั้งสปริงดึงฝักเบรกออกให้หมด

ด้วยผ้าทราย หรือสเปย์ฉีดทำความสะอาด   หลังจากนั้นใช้ผ้าสะอาด

เช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง


ทำความสะอาดอุปกรณ์เบรก


ทำความสะอาดและหล่อลื่ิ้นส่วนต่าง ๆ

    

     2. ล้างทำความสะอาดชุดดรัมเบรก และชุดดิสก์เบรกให้หมดจด

ด้วยน้ำยาเคมี  หรือของเหลวชนิดที่เป็นด่าง เช่น น้ำผสมผงซักฟอก

แล้วใช้ลมเป่าให้แห้ง ต่อจากนั้นให้เปลี่ยนจารบีหล่อลื่นใหม่กับสไลด์

เบรกโบล์ทยึดคาลิเปอร์เบรก และจุดสัมผัสก้ามเบรกกับแผ่นหลังเบรก

ทั้ง 6 จุดของผ้าก้ามเบรก และใช้สเปรย์ฉีดหล่อลื่นเฟือง ตั้งระยะห่าง

ผ้าก้ามเบรกกับจานดรัมเบรก

 

    

     3. เช็คสภาพและการสึกหรอของผ้าดิสก์เบรกและผ้าก้ามเบรก

ความหนา การสึกหรอเท่ากันหรือไม่ หน้าผ้าเบรกเป็นมันเงา หรือ

ด้านเป็นรอยไหม้หรือไม่ และในเนื้อผ้าเบรกมีความชื้นที่เกิดจากน้ำ

ซึมเข้าไปหรือไม่ ถ้าสภาพผ้าเบรกเป็นปกติก็ให้ทำการใช้ผ้าทราย

ขัดลักษณะลูบเบาๆ ให้ทั่วบริเวณผิวหน้าผ้าเบรกอย่างเท่าๆ กัน

และที่ผิวหน้าของจานดรัมเบรกและผิวหน้าจานดิสก์เบรกก็เช่นกัน


ทำความสะอาดผ้าเบรกและจานเบรก

 

    

     4. จากข้อแนะนำดังกล่าว ท่านจะต้องไม่ลืมตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบเบรกด้วย เช่นความเรียบ และความบิดเบี้ยวของจานดิสก์เบรก

จานดรัมเบรกเหล่านี้ ซึ่งอาจเป็นไปได้เพราะขณะเหยียบเบรก ผ้าเบรกและจานเบรกจะได้รับทั้งแรงดันจากน้ำมันเบรกดันลูกสูบเบรก ความร้อน

ที่เกิดจากการเสียดสีและจากเครื่องยนต์ ความเร็วรอบของการหมุนของดุมล้อ รวมทั้งน้ำที่เข้ามาร่วมด้วยขณะเบรกทำงาน ถ้าท่านไม่ตรวจสอบ

ในช่วงที่ให้บริการแล้ว ถ้าผู้ขับขี่รถเริ่มเหยียบเบรกเมื่อใดจะทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ได้ เช่น เบรกเสียงดัง เบรกสะท้าน หรือเบรกไม่อยู่ เป็นต้น


     5. อย่าลืมตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันเบรก เนื่องจากหน้าฝนที่ความชื้นอากาศมีมาก และมีโอกาสที่จะเข้าไปผสมกับน้ำมันเบรก ทำให้

ประสิทธิภาพของน้ำมันเบรกลดต่ำลง จึงควรที่จะแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือควรจะตรวจสอบหลังจากที่

ผ่านหน้าฝนไปแล้ว


ฉะนั้นการให้บริการเบรกในช่วงฤดูฝนหรือหลังฤดูฝนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ช่างควรจะทำให้ถูกต้องและครบถ้วนตั้งแต่เริ่มแรก