แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

Bendix แนะนำการให้บริการอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก

     ทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบเบรกของรถยนต์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนรถ

ที่ความเร็วต่ำหรือสูงก็ตาม ผู้ขับขี่ต้องการความมั่นใจในการใช้เบรกทุกครั้งเมื่อเริ่มแตะเบรกและเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้

กับผู้ใช้รถทุกครั้งเมื่อมีการให้บริการเบรกท่านต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่เริ่มแรก เช่น

 

ข้อควรปฏิบัติ

     1. ควรล้างทำความสะอาดชุดดรัมเบรกด้วยน้ำยาหรือผงซักฟอก

ละลายน้ำ    เพื่อให้ผงฝุ่นเบรกที่ตกค้างอยู่ให้ออกได้อย่างหมดจด

หลังจากนั้นให้ใช้ลมเป่าให้แห้งอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง

ปัญหาเรื่องเสียงดัง หรือผ้าเบรกสึกเร็วกว่าปกติ

     2. น้ำมันเบรก เป็นปัจจัยสำคัญต่อการถ่ายเทแรงเบรกที่แป้น

เหยียบเบรกไปยังล้อทั้งสี่ล้อ  แต่ถ้ามีฟองอากาศปะปนอยู่ก็จะทำ

ให้เกิดอาการยุบตัวของแป้นเหยียบเบรก     หรือเกิดอาการเบรก

ไม่อยู่ ฉะนั้นเมื่อถอนอุปกรณ์ของระบบเบรกออกมาซ่อมแล้ว หลัง

จากติดตั้งเข้าที่เดิมแล้ว  ควรจะต้องไล่ฟองอากาศที่มีอยู่ในระบบ

ออกให้หมด   โดยการเริ่มที่แม่ปั้มเบรกก่อนแล้วจึงลาฟองอากาศ

ที่กระบอกเบรกที่ล้อที่อยู่ไกลแม่ปั้มเบรกมากที่สุดเป็นอันดับต่อไป

 

     3. ในชุดดรัมเบรกและดิสก์เบรกต้องการการหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลา

เช่น   เฟื่องปรับตั้งเบรกจุดสัมผัสระหว่างฝักเบรกกับแผ่นหลังเบรกทั้ง

6 จุด สายดึงเบรกมือสไลด์เบรกที่คาลิเปอร์เบรก  ควรใช้สารหล่อลื่น

ที่ทนอุณหภูมิได้สูง

     4. การใช้เครื่องมือพิเศษช่วยในการถอด  จะช่วยทำให้ท่าน

ไม่เสียเวลา   และจะไม่ทำให้อุปกรณ์ของระบบเบรกได้รับความ

เสียหายได้

 

 

ข้อพึงระวัง

     1. ควรใช้ผ้าหรือท่อนไม้รองลูกสูบเบรกทุกครั้งที่มีการซ่อมบำรุง

คาลิปเปอร์เบรก ทั้งนี้เพื่อป้องกันลูกสูบเบรกได้รับความเสียหาย เป็น

ริ้วรอยได้ ซึ่งอาจจะทำให้น้ำมันเบรกเกิดการรั่วซึมได้

     2. การถอดเอาซิลและโอริงเก่าออกควรใช้เครื่องมือที่มีความ

อ่อนและแข็ง    เช่นพลาสติกแข็งไม่ควรใช้เครื่องมือที่เป็นโลหะ

เพราะอาจจะทำให้ผิวภายในของกระบอกเบรกเป็นร่องรอยได้ จะ

ทำให้น้ำมันเบรกรั่วซึมได้และกำลังดันก็จะตกลง

 

     3. ควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการดันลูกสูบเบรก   ให้เข้าไป

ก่อนที่จะประกอบผ้าดิสก์เบรกใหม่เข้าไป เพื่อป้องกันไม่ให้ซิลยาง

โอริง    ที่เป็นอะไหล่ที่สำคัญต่อการดึงลูกสูบกลับขณะปล่อยแป้น

เหยียบเบรกได้รับความเสียหาย

      4. ก่อนที่ท่านจะดันลูกสูบเบรกของคาลิเปอร์เข้าไป ท่านควร

จะดูดน้ำมันเบรกออกจากกระปุกน้ำมันเบรกออกประมาณครึ่งหนึ่ง

ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกล้นออกมาขณะดันลูกสูบเข้าไป

     ฉะนั้นการทำอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกนั้นจะช่วยลด ปัญหาพื้นฐานของระบบเบรกลงได้ ซึ่งในที่นี้หมายถึงว่าเราจะทราบปัญหาที่เกิดจาก

หลังติดตั้งผ้าเบรกไปแล้ว ได้อย่างชัดเจนว่าเกิดจากอะไร เช่น เกิดจากการใช้งาน เกิดจากการเลือกใช้ ผ้าเบรกไม่ถูกต้อง หรือแม้กระทั่งการ

ใช้เครื่องมือวัดละเอียดที่จำเป็นต่อการวินิจฉัยปัญหาข้อ บกพร่องหลังการใช้บริการครั้งแรกไปแล้ว เป็นต้น