แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

เครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการระบบเบรก (ตอนที่ 1)

     หลายๆ ครั้งในงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์  ช่างผู้ให้บริการส่วนมากจะใช้เครื่องมือพื้นฐานทั่วไป   ในการทำงานและใช้ประสบการณ์​

ในการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช้เครื่องมือตรวจวัดเพื่อให้ได้มูลมาสนับสนุนในการวิเคราะห์ปัญหา  เพื่อให้ลูกค้าเชื่อว่ารถของ

ลูกค้ามีปัญหาอย่างนั้นจริง  อย่างเช่นในระบบเบรกนอกจากช่างจะต้องเรียนรู้เทคนิคในการติดตั้งผ้าเบรกและการปรับเตรียมสภาพผิวหน้า

ผ้าเบรกอย่างถูกวิธีแล้ว    ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น   ในระบบเบรกจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเครื่องมือเฉพาะบางอย่างมาใช้   เพื่อช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงานให้กับช่าง และช่วยให้ช่างสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง


นาฬิกาวัด (Dial Indicators)

    

     ในการตรวจสอบจานดิสก์เบรก   ช่างโดยทั่วไปมักจะใช้มือสัมผัสและพิจารณาว่าจานดิสก์เบรกใบนั้นจำเป็นต้องเจียหรือไม่  ซึ่งขาด

ความแม่นยำ  Bendix ขอแนะนำให้ใช้นาฬิกาวัดเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบผิวหน้าระนาบจานดิสก์เบรกว่าได้หน้าระนาบหรือไม่

มีความบิดเบี้ยวมากน้อยเพียงไร อันเป็นต้นเหตุของการเกิดอาการสั่นที่พวงมาลัยในขณะเหยียบเบรก หรือผ้าเบรกสึกไม่เท่ากันทั้งผิวหน้า

นาฬิกาวัดมีหน่วยวัดที่ละเอียดสูงถึง 0.01 มม. ซึ่งช่วยให้ช่างตัดสินใจได้ว่าจะต้องเปลี่ยนจานเบรก หรือนำจานเบรกไปเจียออกเท่าไหร่

และหลังจากที่เจียเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นการเจียด้วยตนเองหรือส่งให้ร้านอื่นเจียให้ ก็สามารถนำมาวัดว่าเจียได้หน้าระนาบหรือไม่ ซึ่งช่วย

ให้ช่างทำงานได้ง่ายมากขึ้น และลดปัญหาการที่ลูกค้าต้องนำรถกลับมาแก้งานซ้ำ


 

วิธีการใช้งาน

    

     นำนาฬิกาวัดติดตั้งไว้กับตัวถังรถยนต์ให้นิ่ง    และปรับให้แกนวัดของนาฬิกาสัมผัสที่ผิวหน้าของจานดิสก์เบรก   แล้วหมุนหน้าปัทม์

นาฬิกาให้เข็มยาวชี้ตรงที่เลข 0   จากนั้นค่อยๆ หมุนจานดิสก์เบรกไปให้ครบอย่างน้อย 1 รอบ   ถ้าจานดิสก์เบรกไม่ได้หน้าระนาบมีการ

คดงอแกนวัดจะเคลื่อนไหวขึ้นลง   ทำให้เข็มบนหน้าปัทม์กระดิกไปมา ค่าความเบี่ยงเบนจะต้องไม่เกิน 0.1 มม. ถ้าเกินควรจะนำไปเจีย

(ควรจะตรวจสอบว่าเครื่องมืออยู่ในสภาพปกติ และลูกปืนล้อมีความสมบรูณ์)*** 1 ขีดบนหน้าปัทม์ = 0.01 มม. , 1 รอบหน้าปัทม์ = 1 มม. ***


     การใช้งานและรูปร่างหน้าตาของเครื่องมือตัวนี้หลายๆ ท่านก็คงจะรู้และคุ้นเคยอยู่แล้ว   หรือบางท่านก็ได้เรียนรู้จากการได้มีโอกาส

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดการระบบเบรก" ในโครงการ "Bendix Professional Fitter 2004 "  ซึ่งก็คงจะทราบถึง

ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วสำหรับรายละเอียดวิธีการใช้เครื่องมือวัดตัวนี้    สามารถอ่านวิธีการใช้งานได้ตามตำราที่เกี่ยวกับ

ทางด้านช่างยนต์ หรือช่างกล