แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

น้ำมันเบรกสำคัญอย่างไร

     น้ำมันเบรกมีหน้าที่ในการเป็นตัวกลางส่งแรงดันจากแม่ปั๊มเบรกตัวบน

ไปยังลูกสูบเบรก  น้ำมันเบรกที่ดีจะต้องมีจุดเดือดสูง เพื่อไม่ให้เกิดอาการ

Vapour Lock  คือของเหลวในระบบเบรกร้อนจัดจนกลายเป็นไอ  และไม่

สามารถถ่ายเทแรงดันได้ตามปกติ 


     น้ำมันเบรกที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด   จะต้องได้รับการรับรองตาม

มาตราฐาน FMVSS 116  ซึ่งแบ่งตามจุดเดือดและจุดเดือดชื้นซึ่งมีชนิด

DOT 3 , DOT 4 และ DOT 5    การเปลี่ยนถ่ายหรือการเติมน้ำมันเบรค

ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคทุก 1 ปี เพื่อไล่ความชื้นที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบรก

ออกจากระบบ    แ  ละยังเป็นการป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมที่เกิดจาก

ความชื้น ซึ่งจะทำให้ลูกยางเบรกรั่วได้ง่าย


     ซึ่งโดยส่วนใหญ่     ผู้ใช้รถยนต์โดยทั่วไปมักจะมองข้าม เพราะถือว่า

น้ำมันเบรกยังไม่รั่วก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งที่ค่าใช้จ่ายไม่กี่ร้อยบาทและทำได้

ตามร้านเบรกทั่วไป     โดยทั่วไปผู้ผลิตรถยนต์จะกำหนดให้ใช้น้ำมันเบรค

ชนิด DOT 3 หรือ DOT 4   แต่ถ้าผู้ใช้รถต้องการจะใช้เป็น DOT 4 หรือ

DOT 5 ก็ได้  เพราะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ในระบบเบรค เพียงแค่

ว่าราคาของน้ำมันเบรกจะแพงกว่า DOT 3  ทั้งนี้น้ำมันเบรคของ BENDIX

จะไม่สร้างปัญหาให้กับลูกยางกระบอกเบรค     เหมือนน้ำมันเบรกที่ไม่ได้

มาตรฐานทั่วไป  และถ้าไม่จำเป็นไม่ควรเติมผสมน้ำมันเบรกข้ามยี่ห้อหรือ

ข้าม DOT    เนื่องจากว่าตัวผู้ใช้รถเองหรือช่างที่ทำการเปลี่ยนถ่ายจะไม่

สามารถทราบได้ว่า  น้ำมันเบรกที่นำมาผสมกันจะมีปฏิกิริยาทางลบต่อกัน

หรือไม่   ขอแนะนำว่าควรจะล้าง ทำความสะอาดระบบเบรกให้สะอาดก่อน

การเปลี่ยนถ่าย