แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

เสียงปัญหาคาใจ

     ปัญหาเกี่ยวกับเบรกมีด้วยกันหลากหลายอาการ   แต่ปัญหาหนึ่งที่ช่างหรือ

ผู้ใช้งานรถยนต์ส่วนใหญ่มีโอกาสประสพบ่อยๆ ก็คือเรื่องเสียงดัง  ส่วนใหญ่แล้ว

ถ้าเกิดปัญหาเสียงดัง  คนส่วนมากจะชี้ชัดว่าสาเหตุเกิดจากผ้าเบรกเป็นประการ

แรก  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน


     ในทางทฤษฎีแล้ว  ในการเบรกแต่ละครั้งการจับตัวกันระหว่างผ้าเบรก และ

จานเบรกจะเกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะทำให้เกิดเสียงขึ้น ลักษณะเสียงประเภทนี้

เราเรียกว่า เสียงธรรมชาติ ซึ่งจะเกิดทุกครั้งที่มีการใช้เบรก     เสียงลักษณะนี้

บางครั้งเราอาจได้ยิน หรืออาจจะไม่ได้ยินก็ได้  ทั้งนี้เพราะโดยปกติแล้วคนเรา

มีช่วงการได้ยินเสียงธรรมชาติที่ช่วงหนึ่งเท่านั้น

     นอกจากนี้ระดับเสียงยังจะเปลี่ยนไปตามความหนาของผ้าเบรก สภาพจานเบรก แรงที่ใช้ในการเบรก และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุ

ว่าทำไมการเบรกบางครั้งจึงไม่ได้ยินเสียงประเภทนี้ หรืออาจได้ยินในช่วงความ หนาผ้าเบรกระดับหนึ่ง    และเสียงดังกล่าวก็หายไป เมื่อผ่านการ

ใช้งานเบรกไปได้ระยะหนึ่ง หรือมีเสียงดังเฉพาะกับผ้าเบรกชุดใดชุดหนึ่ง เมื่อเปลี่ยนชุดใหม่เสียงก็หายไป   โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตผ้าเบรกจะให้

ความสนใจกับเสียงประเภทนี้ โดยอาจจะทำการเซาะร่องตรงกลาง ปาดด้านข้าง มีแผ่นยางหรือแผ่นเหล็กกันดังติดมาด้วย  ซึ่งการป้องกันการเกิด

เสียงลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าเบรก รูปทรงผ้าเบรก ความหนาผ้าเบรกและปัจจัยอื่นๆ    ดังนั้นผ้าเบรกแต่ละรุ่น แต่ละเบอร์หรือแต่ละยี่ห้ออาจจะมี

ความแตกต่างบ้างในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตรงนี้


     สาเหตุหลักเรื่องเสียงอีกประการหนึ่ง คือเสียงที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเบรก    โดยปกติแล้วอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับระบบเบรกหลาย

ชิ้นมีโอกาสเกิดความสึกหรอจากความร้อน        ดังนั้นหากเราไม่มีการตรวจสอบ อุปกรณ์เหล่านี้ปัญหาเรื่องเสียงก็อาจเกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น

แผ่นกันดัง โดยปกติแล้วเราจะนิยมนำแผ่นกัน  ดังชิ้นเดิมที่ติดมากับรถมาติดตั้งกับผ้าเบรกชุดใหม่  โดยอาจจะลืมพิจารณาสภาพของแผ่นกันดังซึ่ง

อาจหมดสภาพทำให้เกิดเสียงได้ หรืออาจจะเกิดจากสลักก้ามปูซึ่งมีโอกาสโค้งงอจากความร้อน หรือแม้กระทั่ง ยางลูกสูบ ยางกันฝุ่น ซึ่งมีโอกาส

ฉีกขาดจากสภาวะการใช้งาน   ปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นทำให้การเคลื่อนตัวของก้ามปูหรือลูกสูบมีความผิดปกติ    ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิด

ปัญหาเสียงดังขึ้นจากสาเหตุดังกล่าว

    

     ดังนั้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเบรกใหม่ควรมีการตรวจสอบระบบเบรกและอุปกรณ์ที่มีโอกาสชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ จากความร้อน

ทุกครั้ง