แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

ปัญหาหลักเกี่ยวกับเบรก
เสียงดัง
:

ทำไมติดตั้งผ้าเบรกใหม่แล้วเบรกเกิดเสียงดัง

สาเหตุ
:

เกิดจากการสั่นของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรก

วิธีแก้ไข
:

ตรวจสอบผ้าเบรกว่าตรงกับรุ่นรถหรือไม่ ตรวจการแนบติดของแผ่นกันดัง

และผ้าเบรกใหม่ ตรวจสอบสภาพคาลิเปอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ผ้าเบรกหมดไว
:

ผ้าเบรกหมดไวมากควรจะทำอย่างไร

สาเหตุ
:

ลักษณะการขับขี่ที่ใช้เบรกบ่อย เบรกหลังทำงานไม่เต็มประสิทธภาพทำให้

เบรกหน้าทำงานหนักขึ้น การทำงานของหม้อลมเบรก แม่ปั๊มเบรก วาล์วปรับ

สัดส่วนความดันไม่เหมาะสม

วิธีแก้ไข
:

คาลิเปอร์ต้องได้รับการตรวจเช็ค ซ่อมใหญ่ในช่วงระยะใช้งานประมาณ

60,000 กิโลเมตร

ผ้าเบรกหมดไม่เท่ากัน
:

เกิดอะไรขึ้นหลังจากติดตั้งผ้าเบรกใหม่ ใช้งานไปพบว่าการสึกของผ้าเบรก

ไม่เท่ากัน

สาเหตุ
:

เกิดจากปัญหาส่วนคาลิเปอร์ เช่น แผ่นซีลยางผิดขนาด หรือ หมุดยึดโค้งงอ

วิธีแก้ไข
:

ตรวจสอบการวางตัวของคาลิเปอร์ให้ได้ศูนย์

ความรู้สึกผู้ขับขี่
:

ติดตั้งผ้าเบรกใหม่ให้รถเหมือนกัน 2 คัน แต่คันหนึ่งไม่พอใจกับการเบรก

เกิดจากอะไร

สาเหตุ
:

ความแตกต่างของการบรรทุก ลักษณะการขับขี่ และสภาพถนน จึงมีผ้าเบรก

ที่มี คุณสมบัติแตกต่างกัน

วิธีแก้ไข
:

วิเคราะห์ถึงลักษณะการใช้งาน เลือกผ้าเบรกที่เหมาะกับการขับขี่

ควันและกลิ่น
:

จะทำอย่างไรดี บางครั้งผ้าเบรกมีกลิ่น และบางครั้งมีกลิ่นอย่างรุนแรง

สาเหตุ
:

ผ้าเบรกปกติจะร้อนซึ่งเกิดจาก การเบรกอย่างรุนแรงหรือ คาลิเปอร์ที่มีปัญหา

ทำให้เบรกหน้าหรือหลังไม่เคลื่อนตัวกลับทำให้เกิดความร้อนสูง

วิธีแก้ไข
:

เปลี่ยนแปลงลักษณะการขับขี่ ตรวจสอบระบบเบรกทั้งระบบ

การสั่นสะเทือน
:

ทำอย่างไรจะแก้ไข การสั่นที่พวงมาลัยเมื่อแตะเบรกเบาๆ

สาเหตุ
:

ต้นเหตุของปัญหา คือความหนาของจานเบรกที่ไม่สม่ำเสมอ หรือ เกิดจาก

จานเบรกไม่เที่ยงกับตำแหน่งเดิม

วิธีแก้ไข
:

เจียจานและหากจานบางเกินกว่าความหนาต่ำสุดที่คู่มือกำหนดไว้ให้เปลี่ยน

จานใหม่

ประสิทธิภาพการเบรกลดลง
:

หลังจากเจียจานพบว่าประสิทธิภาพการเบรกด้อยลง

สาเหตุ
:

ความไม่เรียบร้อยในการปรับแต่งสภาพจานเบรก

วิธีแก้ไข
:

หลังจากเจียจานแล้วทำความสะอาดจานด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด

(ประมาณ เบอร์ 240) แล้วล้างด้วยตัวทำละลายที่ไม่ใช้น้ำมันเพื่อขจัดคราบ

จาระบีและกราไฟต์ออก

ผ้าเบรกที่ถูกต้อง
:

จะเลือกผ้าเบรกอย่างไรให้ติดตั้งได้พอดี

สาเหตุ
:

รุ่นของรถที่กำลังซ่อมอยู่ไม่แน่ใจว่าใช้เบอร์ไหนให้ถูกต้อง

วิธีแก้ไข
:

ตรวจสอบเบอร์ผ้าเบรกจาก Price list หรือแค็ตตาล็อค หากไม่พบกรุณา

ติดต่อโดยตรงกับบริษัท