แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

การเลือกเบอร์ผ้าเบรก

     คุณสามารถตรวจดูได้จากแค็ตตาล็อกผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ ซึ่งในส่วนหน้าจะมีข้อมูลบอกยี่ห้อรุ่นและปีของรถ กับเบอร์ผ้าเบรกที่ต้องเลือกใช้

แต่ทั้งนี้คุณยังสามารถตรวจสอบโดยการนำผ้าเบรกจริงจากรถลูกค้ามาเทียบกับรูปของผ้าเบรกเบอร์นั้น ที่มีอยู่ในแค็ตตาล็อก เนื่องจากรถที่

ประกอบในแต่ละประเทศหรือแต่ละครั้ง การผลิต ถึงจะเป็นรุ่นและปีเดียวกันก็อาจใช้คาลิเปอร์เบรกที่แตกต่างกัน


     นอกจากนี้แล้ว สำหรับผ้าเบรกบางเบอร์มีรูปร่างใก้ลเคียงกันจนดูเหมือนว่าใช้ทดแทนกันได้ เช่น เบอร์ 318 ที่ใช้กับรถโตโยต้า ไฮลักซ์

ฮีโร่ และ เบอร์ 1205 ที่ใช้กับรถโตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์    ทาง Bendix ขอแนะนำให้ใช้เบอร์ผ้าเบรกให้ตรงกับรุ่นรถโดยตรงจะเป็นการดีที่สุด

เนื่องจากถึงแม้รูปร่างคล้ายคลึงกัน แต่เบอร์ 1205 จะมีสลักอยู่ทางด้านบนของแผ่นเหล็กรอง  รวมทั้งแผ่นเหล็กรองจะหนากว่าอยู่ 1 มม.

(เบอร์ 1205 หนา 6 มม. 318 หนา 5 มม.) และสั้นกว่าอยู่ครึ่งเซ็นติเมตร เมื่อใช้ผ้าเบรกเบอร์ 318 ทดแทน เบอร์ 1205 ก็อาจไม่แนบสนิท

กับคาลิเปอร์เบรก  อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดเสียงรบกวนในขณะเบรกได้