แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search

มุมเทคนิค

ทำความรู้จักกับนวัตกรรมใหม่

Titanium Stripe

    

     ทุกครั้งของการเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่  ช่างผู้ให้บริการจะพบว่ามีความแตกต่างระหว่างความราบเรียบของผิวหน้าสัมผัสของจานเบรกกับผ้าเบรก ทำให้ผ้าเบรกกับจานเบรกไม่สัมผัสกันอย่างแนบแน่นทั้งผิวหน้า 100%   การเบรกในช่วงแรกหลังเปลี่ยนผ้าเบรกจึงมีประสิทธิภาพต่ำ มีความรู้สึกเหมือนเบรกไม่ค่อยอยู่ แต่เมื่อใช้รถยนต์ไปเป็นระยะทางประมาณ 200-300 กิโลเมตร หรือมีการใช้งานเบรกประมาณ 50 ครั้ง จานเบรกและผ้าเบรกจะปรับสภาพผิวหน้าเข้าหากันอย่างแนบสนิทเต็ม 100% การเบรกก็จะดีขึ้นเต็มประสิทธิภาพของผ้าเบรกรุ่นนั้น ๆ


     ช่างผู้ให้บริการจะพบว่า มีความแตกต่างระหว่างความราบเรียบของผิวหน้าสัมผัสของจานเบรกกับผ้าเบรก ทำให้ผ้าเบรกกับจานเบรกไม่สัมผัสกันอย่างแนบแน่นทั้งผิวหน้า 100% การเบรกในช่วงแรกหลังเปลี่ยนผ้าเบรกจึงมีประสิทธิภาพต่ำ มีความรู้สึกเหมือนเบรกไม่ค่อยอยู่ แต่เมื่อใช้รถยนต์ไปเป็นระยะทางประมาณ 200-300 กิโลเมตร หรือมีการใช้งานเบรกประมาณ 50 ครั้ง จานเบรกแลผ้าเบรกจะปรับสภาพผิวหน้าเข้าหากันอย่างแนบสนิทเต็ม 100% การเบรกก็จะดีขึ้นเต็มประสิทธิภาพของผ้าเบรกรุ่นนั้น ๆ

    

     Bendix จึงได้นำแถบไทเทเนียมมาติดตั้งไว้บนผิวหน้าของผ้าเบรกในรุ่นเจเนอรัล ซี (General CT) และรุ่นเมทัลคิง ไทเทเนียม (Metal King Titanium) เพราะแถบไทเทเนียมดังกล่าวนั้น จะช่วยสร้างแรงเสียดทานพิเศษขึ้นมา เพื่อไปชดเชยประสิทธิภาพที่สูญเสียไป และหลังจากที่ผ้าเบรก และจานเบรกปรับสภาพผิวหน้าเข้าหากันอย่างแนบสนิทแล้ว แถบไทเทเนียมดังกล่าวก็จะหมดไป ทำให้รถยนต์ที่ติดตั้งผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ จะได้รับประสิทธิภาพเบรกสูงสุดทันทีตั้งแต่สัมผัสแรกของการเบรก ตลอดจนสิ้นสุดอายุการใช้งานของผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ชุดนั้น นั่นหมายถึงว่า Bendix ให้ความมั่นใจและความปลอดภัยตั้งแต่การเหยีบเบรกครั้งแรก  แถบไทเทเนียมจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้รถ


          Bendix จึงขอแนะนำข้อปฏิบัติและข้อห้ามของการติดตั้งผ้าเบรกที่มีแถบไทเทเนียมดังนี้


     1. ไม่ควรลบแถบไทเทเนียมด้วยวิธีการใช้ตะไบ หินเจียร์ ผ้าทราย หรือด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะทำให้สูญเสียคุณประโยชน์ของแถบไทเทเนียม และทำให้ผิวหน้าของผ้าเบรกไม่เรียบเป็นหน้าระนาบเดียวกัน ทำให้ใช้เวลามากขึ้นในการปรับสภาพผิวหน้าผ้าเบรกให้เข้ากับจานดิสก์เบรก มีการสะสมอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้ทั้งผ้าเบรกและจานเบรกไหม้ได้ ดังนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากเอกสารที่แนบมาในกล่องผ้าเบรกเบ็นดิกซ์


    

     2. Bedding In คือ วิธีการปรับสภาพหน้าผ้าเบรกให้เข้ากับจานเบรก ที่ช่างผู้ให้บริการเบรกควรจะต้องทำทุกครั้งก่อนจะนำรถยนต์คันดังกล่าวไปใช้งาน ซึ่งวิธีการก็คือการเร่งความเร็วรถไปถึง 60 กม. / ชม. แล้วเหยียบเบรกจนความเร็วลดลงเหลือ 10 กม. / ชม. ทำซ้ำ ๆ กันประมาณ 10 ครั้ง โดยแต่ละครั้งใช้ระยะทางประมาณ 300 เมตร ดังนั้นจากคำกล่าวที่ว่า No Bedding In ก็คือการยกเลิกขั้นตอนดังกล่าวไป แต่ผู้ใช้รถก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เบรกอย่างรุนแรงในช่วง 200-300 กิโลเมตรแรกหลังการติดตั้งผ้าเบรกใหม่ (ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน) เพื่อป้องกันผ้าเบรก และแถบไทเทเนียมไหม้ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผ้าเบรกชุดนั้นเกิดปัญหาเสียงดังขณะใช้งาน และมีประสิทธิภาพลดลง ซึ่งหลังจากนั้นแถบไทเทเนียมก็จะหมดไป ขณะเดียวกับที่ผ้าเบรกกับจานเบรกจับกันสนิทแนบแน่นดีแล้วแถบไทเทเนียมไหม้เป็นมัน ที่ผิวหน้าผ้าเบรก
ทำให้ผู้ขับขี่มีความรู้สึกว่าเบรกไม่ค่อยอยู่


ผิวหน้าผ้าเบรกจะด้านเป็นมันลื่น และมีรอยไหม้เกิดขึ้นเมื่อแถบไทเทเนียม
สลายไปขณะได้รับแรงกดอย่างรุนแรง และความร้อนที่สูงขึ้น

    

     3. ตรวจสอบผิวหน้าจานดิสก์ต้องเรียบและต้องกลม สไล๊ด์ต้องได้รับการหล่อลื่นอย่างถูกต้อง ซีลยางที่กระบอกเบรกต้องไม่ฉีกขาด แข็ง รั่วซึม หรือแข็ง และน้ำมันเบรกต้องไม่มีความชื้น

    

     4. ควรอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของการใช้ผ้าเบรกใหม่ของเบ็นดิกซ์จากเอกสารที่ติดมาในกล่องผ้าเบรกใหม่ทุกกล่อง


     อย่าลืมว่าท่านไม่ควรดัดแปลงตัดแต่งผ้าเบรกโดยปราศจากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของ Bendix เพราะว่า การดัดแปลงหรือตกแต่งผ้าเบรกไม่ว่าเพื่อการใด ๆ จะทำให้การรับประกันผ้าเบรกชุดนั้น ๆ สิ้นสุดลง และที่สำคัญอาจเป็นต้นเหตุของปัญหาหลาย ๆ อย่างที่ตามมา รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานรถยนต์คันดังกล่าว