ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ 4WD ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเรซินสังเคราะห์ EPR (Epoxy-modified phenolic resins) ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของส่วนผสมต่าง ๆ ทำให้ผ้าเบรกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งในอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิ ต่ำ ผ้าเบรกมีความแข็งแรงมากขึ้นทำให้ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีเรซิ่นสังเคราะห์ EPR จึงถุกคิดค้นขึ้นเป็นเพิ่อเพิ่มให้ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ 4WD มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น