ปฏิวัติครั้งสำคัญของการ...หยุด ด้วยผ้าเบรกรูปลักษณ์ใหม่

สเตลท์ เทคโนโลยีสุดขอบฟ้า เบรกเงียบ... จนสุดเส้นทาง


บ็นดิกซ์พลิกรูปโฉมใหม่ของวงการผ้าเบรก ด้วยการนำเอาสุดยอด เทคโนโลยีสเตลท์ มา ใช้ในการผลิตผ้าเบรก เจนเนอรัล ซีที โดยวิศวกรของเบ็นดิกซ์ ได้นำเอาเทคโนโลยีเลเซอร์ขั้นสูง และเครื่องไดนาโมมิเตอร์ มาใช้ในการออกแบบเรื่องผิวหน้าสัมผัส ระหว่างผ้าเบรกกับจานเบรก เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมของผ้าเบรก และจานเบรก แต่ละชุด  โดยยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการเบรกที่สูงสุด

เทคโนโลยีสเตลท์ของเบ็นดิกซ์ คือการนำเอารูปทรงของเพชรมาใช้ในการออกแบบ ด้วยการลบขอบมุมของผ้าเบรก ซึ่งผ้าเบรกแต่ละชุดจะมีการลักษณะของการลบขอบมุมที่ไม่เหมือนกัน  ทั้งนี้เป็นไปตามการออกแบบของวิศวกร

การลบขอบมุมของผ้าเบรกจะทำให้เส้นขอบมุมไม่อยู่ในแนวเดียวกับเส้นรัศมีของ จานเบรก เพื่อช่วยลดการเสริมแรงสั่นสะเทือนระหว่างผ้าเบรกกับจานเบรก ผลที่ได้คือ ความรู้สึกนุ่มนวมที่แป้นเบรกปราศจากเสียงรบกวน ไร้ฝุ่นดำ และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น


Stealth Pad
สเตลท์เทคโนโลยีสุดขอบฟ้า

  • ปราศจากเสียงรบกวน
  • ลดการสั่นสะเทือน
  • ให้ความรู้สึกนุ่มนวลที่แป้นเบรก
  • คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการเบรกสูงสุด
  • ไร่ฝุ่นดำจากการใช้งาน
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า