แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
SearchBendix Technologies

ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ 4WD ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเรซินสังเคราะห์ EPR (Epoxy-modified phenolic resins) ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของส่วนผสมต่าง ๆ ทำให้ผ้าเบรกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งในอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิ ต่ำ ผ้าเบรกมีความแข็งแรงมากขึ้นทำให้ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีเรซิ่นสังเคราะห์ EPR จึงถุกคิดค้นขึ้นเป็นเพิ่อเพิ่มให้ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ 4WD มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น