แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
SearchBendix Technologies

Advanced Integrated Braking Performance

Hybrid Fusion Technology

Hybrid Fusion Technology is an innovative combination of Bendix braking science and engineering that allows us to create integrated braking solutions for different driving styles.

Hybrid Fusion Technology seamlesslycombines Bendix leading technologies with new friction material compounds. The result generates advanced friction performance through the fusion of the
complete range of Bendix innovations. Hybrid Fusion Technology integrates different compound combinations that are formulated at a molecular level to determine how the brake pad material
is structured with STEALTH Advanced Technology, Blue Titanium Stripe, and Fibre Impregnated Rubber Steel Shims into one innovative product. No other brake pad merges so many leading technologies to deliver such an advanced integrated braking performance.

No other brake pad range merges such leading technologies to deliver such advanced integrated braking performance.

This advanced technology means:+

» OE stopping power with quieter braking and smoother performance
» Improved wear life of brake pads and rotors
» Improved environmental protection by using more organic materials
» Improved green friction and reduced brake fade

+Not applicable to all references.

AVAILABLE WITH:

General CT

General CT
Disc Pads

4WD/SUV

4WD/SUV
Disc Pads

Heavy Duty

Heavy Duty
Disc Pads

Ultimate

Ultimate
Disc Pads