แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
SearchBendix Technologies

ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ อัลติเมทถูกทดสอบภายใต้มาตรฐาน HPC (High Performance Certification) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการเบรกระดับสูงสุด โดยที่ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์อัลติเมทที่ถูกคิดค้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงมาตรฐานดังกล่าว และเพื่อให้พลังในการหยุดที่สมบรูณ์แบบ ลดระยะการเบรกให้สั้นที่สุด ต่อต้านอาการเบรกหายเนื่องจากความร้อนสูงได้ดี ให้คุณได้ควบคุมและขับขี่ได้อย่างมั่นใจตลอดเส้นทาง