แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search
บททดสอบแถบไทเทเนียมพิเศษ

การทดสอบเพื่อค้นหาประสิทธิภาพของผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ที่มีแถบไทเทเนียมพิเศษเคลือบอยู่บนผิวหน้าผ้าเบรก โดยนิตยสารรถยนต์ชั้นนำของเมืองไทย DRIVEN Test Drive Magazine  1. เรียงลำดับของการทำทดสอบผ้าเบรกทั้ง 5 ชนิด เริ่มจาก
    - ผ้าเบรก OE (ผ้าเบรกติดรถออกจากโรงงาน)
    - Bendix General CT
    - Bendix Metalking Titanium
    - ผ้าเบรกตัวอย่าง 1 (ผ้าเบรกยี่ห้อชั้นนำที่มีราคาอยู่ใน
     ระดับเดียวกับ General CT)
    - ผ้าเบรกตัวอย่าง 2 (ผ้าเบรกยี่ห้อชั้นนำที่มีราคาอยู่ใน
     ระดับเดียวกับ General CT)

  2. ผ้าเบรกแต่ละชนิดจะถูกทำการทดสอบ โดยแบ่งการทดสอบ
  ออกเป็น 2 ข้นตอนหลัก คือ
    1. การทดสอบระยะเบรกบนผิดถนนแห้งก่อนการทำ Bedding-in
  เป็นการทดสอบเบรกที่ความเร็ว 60, 80, 100 และ 120 กม./ชม.
  ในทันทีหลังจากที่เพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่ โดยที่ไม่ต้อง
  ผ่านการ Bedding-in
    2. การทดสอบระยะเบรกบนผิวถนนแห้งหลังการทำ Bedding-in
  ทดสอบเบรกที่ความเร็วเดียวกับข้อ 1 หลังจากที่ผ้าเบรกชุดนั้น ๆ
  ผ่านการ Bedding-in มาแล้ว
  (Bedding-in = เร่งเครื่องให้รถมีความเร็วถึง 80 กม./ชม. จากนั้น
  เหยียบเบรกด้วยแรงดันคงที่ 50 นิวตัน ซึ่งเป็นแรงเหยียบตามปกติ
  ในชีวิตประจำวันจนความเร็วของรถลดลงมาเหลือ 40 กม./ชม.
  และทำซ้ำๆกันอย่างนี้ 50 ครั้ง เพื่อปรับสภาพของหน้าสัมผัส
  ระหว่างจานเบรกกับผ้าเบรกให้เข้าที่เสียก่อน จึงจะได้
  ประสิทธิภาพสูงสุดในการเบรก)  การทดสอบระยะเบรกบนผิวถนนแห้งก่อนการทำ Bedding-in (No Bedding-in)
  จากการทดสอบนี้เมื่อมองในภาพรวมเราพบว่าผ้าเบรกจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจนตามผลงาน คือ Metalking และ General CT ที่มีแถบไทเทเนียมและผ้าเบรก OE โดยในกลุ่มนี้ผ้าเบรก Metalking มีประสิทธิภาพในการหยุดรถ ได้ดีเป็นอันดับที่ 1 และ General CT เป็นอันดับที่ 2 โดยทั้ง 2 รุ่น ทำระยะเบรกได้ใกล้เคียงกัน นั่นชี้ให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีไทเทเนียม ส่วนอีกกลุ่มคือผ้าเบรกตัวอย่าง 1, 2 ที่ไม่มีแถบไทเทเนียมจะมี ประสิทธิภาพต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะยิ่งความเร็วสูงยิ่งแตกต่างอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะ Bendix Metalking ที่ความเร็ว 120 กม./ชม. จะพบว่า Metalking มีประสิทธิภาพสูงกว่าผ้าเบรกตัวอย่างที่ 1 และผ้าเบรกตัวอย่างที่ 2 อยู่ถึง 95.93% และ 67.96% ตามลำดับ

  การทดสอบระยะเบรกบนผิวถนนแห้งหลังการทำ Bedding-in (After Bedding-in)
  หลังจากผ่านการ Bedding-in มาแล้ว การทดสอบจะทำให้รู้ถึงประสิทธิภาพอย่างแท้จริงของผ้าเบรกแต่ละรุ่น ซึ่งผ้าเบรกแต่ละรุ่นก็จะทำผลงานออกมาได้ใกล้เคียงกันมากขึ้น โดยผ้าเบรกตัวอย่างที่ 1 และ 2 เริ่มมีประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีขึ้น แต่ผ้าเบรก General CT มีระยะเบรกที่สั้นที่สุดในความเร็ว 60, 80 และ 100 กม./ชม. ส่วนที่ความเร็ว 120 กม./ชม. นั้นผ้าเบรก Metalking ทำระยะเบรกได้สั้นที่สุดคือ 138.60 เมตร นั่นเป็นเพราะว่าผ้าเบรก Metalking ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในช่วงความเร็วสูงๆ

  จากคุณสมบัติของแถบไทเทเนียม (Titanium Stripe) ที่เคลือบอยู่บนผิวสัมผัสของผ้าเบรก Bendix ทั้ง 2 รุ่น ได้ช่วยทำหน้าที่ในการสร้างความฝืดให้กับผ้าเบรกในช่วงแรกก่อนที่จะมีการทำ Bedding-in จึงทำให้ระบบเบรกทำงานได้เกือบจะสมบูรณ์ในทันที ทั้งๆที่เพิ่งจะเป็นการเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่เข้าไป โดยที่ Bendix General CT ซึ่งเป็นผ้าเบรกเกรด NAO ใกล้เคียงกับผ้าเบรกเกรดติดรถ OE แต่มีราคาที่ถูกกว่า กลับมีประสิทธิภาพในการเบรกที่เหนือกว่าถึง 8.62% ในช่วงความเร็ว 120 กม./ชม. และให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่เหนือกว่าผ้าเบรกตัวอย่างรุ่นอื่นๆ ที่จัดเป็นคู่แข่งในระดับเดียวกันอยู่ 90.19%จากระยะทางในการเบรกที่สั้นกว่าถึง 128.81 เมตร เลยทีเดียว

  ส่วน Bendix Metalking ที่ัจัดเป็นผ้าเบรกเกรด Semi Metallic ที่มีส่วนผสมของคอปเปอร์อัลลอยด์ เหมาะสำหรับการใช้งานหนักและการชับขี่ด้วยความเร็วสูง ในขณะที่มีราคาพอๆกับผ้าเบรกมาตรฐานของโรงงานผลิตรถยรต์ โดยที่ความเร็ว 120 กม./ชม. นั้น Bendix Metalking ให้ประสิทธิภาพในการเบรกเหนือกว่าผ้าเบรกตัวอื่นๆ สูงสุดถึง 95.93% และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบรกหลังการ Bedding-in มาแล้วจะพบว่า Bendix Metalking ยังคงประสิทธิภาพในการเบรกได้อย่างดีเยี่ยม โดยดูจากผลการทดสอบของการเบรกทั้งก่อนและหลังการ Bedding-in ที่ความเร็ว 120 กม./ชม. ซึ่งจะพบว่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างนั้นมีต่ำกว่า 1% เท่านั้นเอง

  และด้วยเทคโนโลยี "Titanium Stripe" ในผ้าเบรก Bendix General CT และ Metalking นี่เอง ที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเบรกดีเยี่ยมในทันทีนับแต่เริ่มเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่ โดยที่ไม่ต้องรอให้พ้นช่วง Bedding-in ไปแล้วเหมือนผ้าเบรกทั่วๆไป ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับผิวสัมผัสระหว่างผ้าเบรกกับจานเบรก เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 300 กม. ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และขณะเดียวกันผ้าเบรกของ Bendix ทั้ง 2 ชนิดนี้ก็ยังให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีเยี่ยมในตลอดช่วงเวลาของการใช้งาน แถมยังมีราคาที่น่าคบหาเป็นที่ยิ่งนัก ซึ่งนับเป็น คุณสมบัติที่หาไม่ได้จากผ้าเบรกทั่วๆไปที่มีขายอยู่ในท้องตลาด