แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search
คำถามสำหรับศูนย์บริการ

คำถามที่ศูนย์บริการติดตั้ง มักจะสอบถามกันเข้ามา


  Cause: I have fitted new brake pads and the brakes squeal. Whyω
  Solution: Squeal is caused by vibration of any component under braking. Look beyond the braking system for worn suspension components. Use your Bendix Disc Brake Data Book to check if the right pads have been fitted to the vehicle. Check that the original anti-squeal shims have been fitted to the replacement pads. The calipers may require a complete overhaul.


  Cause: My customer complains that his brake pads are wearing out too quickly. What should I doω
  Solution: First, check the car's odometer reading to see if the calipers have ever been overhauled. Driver abuse can also cause rapid wear. When the rear brakes are not doing their share of braking, rapid wear of the front brakes will result. Check to see if the booster/master cylinder/proportioning valve are out of adjustment. Calipers must be overhauled at 60,000km intervals. Find out which friction material has been fitted as it may be wrong for the application. Overhaul if necessary.
  Cause: After having fitted new pads the customer came back for a check up and we found big differences in pad wear. What's upω
  Solution: Uneven pad wear is often a caliper problem, caused by faulty seals, sticking or bent slide pins. Overhaul the calipers on that axle.