แค๊ตตาล็อกออนไลน์
ค้นหาผ้าเบรกเพื่อใช้กับรถของคุณ
Car Brand
Model
SubModel
Product
ขนาด
x มม.
 
(กว้าง x ยาว )
Search
BRAKE SYSTEM GUIDE

แนะนำวิธีการทำงาน และการบำรุงรักษาระบบเบรก   

     ชิ้นส่วนเบรกมือ   สเปรย์ทำความสะอาดระบบเบรก
     คาลิปเปอร์เบรก    กระปุกน้ำมันเบรก    จานดิสก์เบรก  
    โดยทั่วไปจะใช้เป็นระบบก้ามเบรกติดตั้งอยู่ในจานดรัมเบรกบริเวณด้านหลัง เบรกมือจะทำงานด้วยระบบเคเบิ้ลที่ถูกดึงจากคันชักเบรกมือ ซึ่งควรที่จะตรวจเช็คและปรับตั้งอยู่เป็นประจำ เพื่อการทำงานที่ถูกต้อง และตัวผ้าเบรกจะต้องไม่บางเกินกว่าที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนดไว้    ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ ควรที่จะใช้สเปรย์ทำความสะอาดระบบเบรกเบ็นดิกซ์ เพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระบบเบรกที่เคลื่อนไหวได้ รวมถึงผิวหน้าจานเบรกหลังจากที่ทำการเจียร์เรียบร้อยแล้ว สเปรย์ทำความสะอาดระบบเบรกเบ็นดิกซ์ ใช้ชะล้างโดยไม่ทิ้งคราบ และไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นพิษ
    เมื่อคุณเหยียบแป้นเบรกจะเกิดแรงดันในน้ำมันเบรกส่งผ่านไปยังคาลิปเปอร์เบรก เพื่อดันลูกสูบต่อไปยังผ้าเบรก และกดไปที่ผิวหน้าจานเบรก เกิดแรงเสียดทานขึ้นเพื่อหยุดการหมุนของจานเบรก ดังนั้นชิ้นส่วนในคาลิปเปอร์เบรกควรที่จะได้รับการตรวจเช็คว่ามีการเคลื่อนไหวตัวได้ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการเบรก และอาจทำให้ผ้าเบรกสึกไม่เท่ากัน


    ควรที่จะมีการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 2 ปี ด้วยการใช้น้ำมันเบรกใหม่ที่มีการปิดผนึกอย่างดี และเลือกใช้ตาม DOT ที่ถูกต้อง ควรไล่อากาศออกให้หมด เพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลง หากมีการลดลงของน้ำมันเบรก นั่นหมายความว่าเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบเบรก ควรตรวจสอบทันที ผ้าเบรกจะส่งแรงบีบกดไปที่จานเบรก เพื่อทำให้จานเบรกหมุนช้าลง เพื่อหยุดการหมุนของล้อ ดังนั้นควรที่จะมีการตรวจเช็คจานเบรกอย่างสม่ำเสมอ โดยที่จานเบรกจะต้องไม่คดงอ และไม่บางจนเกินค่ากำหนดของผู้ผลิตรถยนต์  
  ระบบเบรกทำงานอย่างไร
  เมื่อมีการเหยียบเบรก หม้อลมเบรกจะสร้างแรงดัน ส่งไปที่แม้ปั๊มเบรกตัวบน เปลี่ยนเป็นแรงดันส่งผ่านไปด้วยน้ำมันเบรก ไปที่ลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกที่ล้อทั้ง 4

  จานดิสก์เบรก
  ล้อแต่ละล้อจะประกอบด้วยดุมล้อและจานเบรกกับชุดคาลิปเปอร์ และแผ่นดิสก์เบรค ซึ่งลูกสูบใน แต่ละคาลิปเปอร์ จะส่งแรงกดไปที่ผ้าเบรกเพื่อฝืนจานเบรกไว้ โดยสร้างแรงเสียดทานที่เพียงพอสำหรับให้จานเบรกหยุดหมุน

  เบรกมือ
  ชุด
  เบรกมือจะทำงานด้วยระบบสายเคเบิ้ล ซึ่งจะมีติดตั้งเฉพาะที่ล้อหลังเท่านั้น

    การบำรุงรักษาระบบเบรกต้องทำบ่อยแค่ไหน
  ชิ้นส่วนของเบรกจะถูกซ่อนอยู่ในชุดล้อ จึงมักจะถูกละเลยในการตรวจเช็ค ซึ่งโดยปกติควรที่จะตรวจเช็คอย่างน้อยทุก 1 ครั้ง ต่อปี ซึ่งใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น ทางศูนย์บริการก็จะสามารถทำให้ระบบเบรกอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย

  ระบบเบรก เป็นระบบความปลอดภัยที่สำคัญที่ติดตั้งในรถยนต์ ดังนั้นท่านควรให้ช่างที่มีทักษะและมีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจเช็ค และทำการติดตั้งผ้าเบรกใหม่